DNS Zone’ların backup’ının alınması ve restore edilmesi için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. —————————————————————————————————————————————— Export-DnsServerZone volsys.com  volsys.export Add-DnsServerPrimaryZone -Name volsys.com  […]

Group Policy Obje’lerinin backup’ının alınması ve restore edilmesi için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. —————————————————————————————————————————————— Backup-gpo  -all  -path C:\Volsys\GpoBackup Resotore-gpo […]

Active Directory FSMO rollerin taşınması için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. —————————————————————————————————————————————— Seize için: Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity <RestoredDC_ADI> -OperationMasterRole 0,1,2,3,4 –Force […]