Rollback Domain Functional Level

Active Directory domain upgrade çalışmalarının son faz’ında yapılan functional level’ların upgrade’inde öncelikle domain functional level yükseltilmelidir. Aksi taktirde yani Forst Functional Level yükseltildiğinde malesef rollback yapılamakatadır. O nedenle öncelikli olarak domain functional level’in yükseltilmesi önerilmektedir. Herhangi bir olumsuz durum yaşanması durumunda aşağıdaki komutu kullanarak domain functional level’i downgrade edebilirisiniz.

Set-ADDomainMode -Identity (Get-ADDomain).name -DomainMode  Windows2008R2Domain

Set-ADForestMode Volsys.com -ForestMode Windows2008Forest