Active Directory Replication Interval Değerini Değiştirme

Active Directory Site’ları arasındaki replikasyon süresini değiştirmek amacıyla aşağıdaki komutu powershell’de kullanabilirsiniz.

Get-ADObject -Filter ‘objectClass -eq “siteLink”‘ -SearchBase (Get-ADRootDSE).ConfigurationNamingContext | Set-ADObject -Replace @{ReplInterval=15;Schedule=your_schedule_value}

NOT: Yukarıdaki örnekte bulunan” ReplInterval=15 “ değer ile replikasyon süresi 15 dakika olacak şekilde konfigürasyonu yapılmaktadır.