DCGPOFIX

Active Directory domain’deki default group policy’lerin, default domain policy ve default domain controller policy’nin yeniden oluşmasını yani reset’lenerek ilk haline geri döndürmek amacı ile bu komut kullanılmaktadır.

command prompt yada powershell’de,

Kullanımı ve parmetreleri aşağıdaki gibidir.

DCGPOFix [/ignoreschema] [/target: {Domain | DC | Both}] [/?]