Security Grupların Listelenmesi

Active Directory’de bulunan security groupların bulunması amacıyla aşağıdaki powersehll komutunu kullanabilirsiniz.

Get-ADgroup -filter ‘GroupCategory -eq “security”‘