User LastLogonTimeStamp Attribute

Active Directory’de bir kullanıcının Domain Controller’lar da en son ne zaman oturum açtığını görmek için aşağıdaki komut kullanılır.

Örnek: (DN of the target user) “CN=Derin,OU=Admins,DC=Volsys,DC=Com”

repadmin /showattr * (DN of the target user) /attrs:lastLogontimeStamp >lastLogontimeStamp.txt