Home

Enterprise Access Reporting

ACL-X-RAY Active Directory, Domain, Server ve Client’larda bulunan tüm ACL’lerin kontrolünü yapan Microsoft’un Lisanslı Tool’u olan ACL-X-Ray’in kurulum […]

Enable Strict Replication

Lingering objelerin domain içerisinde dağılmasını engellemek amacıyla strict replication enable edilir. Yöntem 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters Values for this entry […]

VOLSYS 10 AD Domain X-Ray

Active Directory Domain X-Ray Active Directory Security Checkup Tool Active Directory sağlık ve güvenlik kontrolleri yapmak ayrıca, domaininizi […]

SIDHistory Attribute

Active Directory account’larında sid history özelliği bulunanları tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir. Get-ADUser -Filter * -Property […]

Password Expiry Date

Active Directory’de bulunan kullanıcıların password’lerinin expire olacağ zamanı tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir. Get-ADUser -filter {Enabled […]

Volsys Advanced Audit Configuration

Active Directory Domain Security Hardening çalışması kapsamında Domain Controller’lar (Tier 0) için önerilen konfigürasyon aşağıdaki gibidir. Advanced Audit […]

Microsoft Defender SmartScreen

Bu policy konfigürasyonu, Microsoft Defender SmartScreen’in davranışını yönetmenizi sağlar. Microsoft Defender SmartScreen’, İnternet’ten indirilen tanınmayan programları çalıştırmadan önce […]

Kerberos Armoring

Flexible Authentication Secure Tunneling (FAST), Kerberos istemcisi ile KDC arasında secure channel sağlar. FAST, Windows Server 2012’de Kerberos […]

Turn off Autoplay

Saldırganlar, Turn off Autoplay özelliğini kullanarak, bir istemci yada sunucu daki verilere zarar verecek bir program başlatmak için […]

Privileged Access Management

Active Directory domain’de ayrıcalıklı hesapların çalınma riskini minimize etmek için bu yetkili hesapların kullanımını izole etmek amacıyla kullanılır. […]