Home

Active Directory Schema Versions

Windows Server Active Directory version numaraları aşağıdaki gibidir. Vesiyonları görmek PowerShell ile görmek için, Get-ADObject (Get-ADRootDSE).schemaNamingContext -Property objectVersion […]

Windows Security Hardening

Windows İşletim Sistemi Sıkılaştırma Windows Security Hardenig çalışması ile domain controller, server ve client’ların güvenlik sıkılaştırılması yapılabilinir. Tespit […]

LDAP Policy Active Directory

Active Directory içerisindeki LDAP policy’yi görüntülemek için aşağıdaki komutlar kullanılır. NTDSUTIL LDAP POLICIES CONNECTIONS CONNECT TO SERVER VOLDC01 […]

Enterprise Access Reporting

ACL-X-RAY Active Directory, Domain, Server ve Client’larda bulunan tüm ACL’lerin kontrolünü yapan Microsoft’un Lisanslı Tool’u olan ACL-X-Ray’in kurulum […]

Enable Strict Replication

Lingering objelerin domain içerisinde dağılmasını engellemek amacıyla strict replication enable edilir. Yöntem 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters Values for this entry […]

SIDHistory Attribute

Active Directory account’larında sid history özelliği bulunanları tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir. Get-ADUser -Filter * -Property […]

Password Expiry Date

Active Directory’de bulunan kullanıcıların password’lerinin expire olacağ zamanı tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir. Get-ADUser -filter {Enabled […]

Volsys Advanced Audit Configuration

Active Directory Domain Security Hardening çalışması kapsamında Domain Controller’lar (Tier 0) için önerilen konfigürasyon aşağıdaki gibidir. Advanced Audit […]

Microsoft Defender SmartScreen

Bu policy konfigürasyonu, Microsoft Defender SmartScreen’in davranışını yönetmenizi sağlar. Microsoft Defender SmartScreen’, İnternet’ten indirilen tanınmayan programları çalıştırmadan önce […]

Kerberos Armoring

Flexible Authentication Secure Tunneling (FAST), Kerberos istemcisi ile KDC arasında secure channel sağlar. FAST, Windows Server 2012’de Kerberos […]