AD Distinguished Name’lernin Export edilmesi

Active Directory’deki obje’lerin Distinguished Name’lerinin export edilmesi için aşağıdaki komut kullanılır.

Get-ADObject -filter * -Properties * | ft DistinguishedName > C:\Volsys\DN.txt