Active Directory RID-500 account’unun ismi değiştirilmiş ve bulunamıyor ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. —————————————————————————————————————————————— $BA = (Get-ADDomain).domainsid $BA = […]

DNS Zone’ların backup’ının alınması ve restore edilmesi için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. —————————————————————————————————————————————— Export-DnsServerZone volsys.com  volsys.export Add-DnsServerPrimaryZone -Name volsys.com  […]

Group Policy Obje’lerinin backup’ının alınması ve restore edilmesi için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. —————————————————————————————————————————————— Backup-gpo  -all  -path C:\Volsys\GpoBackup Resotore-gpo […]