AD Trust Validation Check

Active Directory domain trust’ın çalışabilirliliğinin kontrolü için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Get-ADObject -Filter {objectClass -eq “trustedDomain”} -Properties TrustPartner, TrustDirection,trustType | FT Name, TrustPartner, TrustDirection, TrustType