Active Directory Disabled Users

Active Directory’de disable durumda bulunan kullanıcıları görüntülemek için aşağıdaki powershell komutu kullanılır.

get-aduser -filter “useraccountcontrol -band 2” -properties useraccountcontrol | ft name