Active Directory Database Integrity

Active Directory database’inin veri bütünlüğünü kontrol etmek ve herhangi bir bozulma varsa tespit etmek için aşağıdaki adımlar uygulanır.

Windows Server 2008 Active Directory sonrası sürümleri için geçerlidir.

Öncelikle Active Directory (AD DS – NTDS)  servisini durduruyoruz.

Net stop ntds

ntdsutil

activate instance ntds

files

checksum

q q yazılarak ntdsutil’den çıkılır.

net start ntds ile de AD DS servisi çalışır hale getirilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: