Active Directory Database Integrity

Active Directory database’inin veri bütünlüğünü kontrol etmek ve herhangi bir bozulma varsa tespit etmek için aşağıdaki adımlar uygulanır.

Windows Server 2008 Active Directory sonrası sürümleri için geçerlidir.

Öncelikle Active Directory (AD DS – NTDS)  servisini durduruyoruz.

Net stop ntds

ntdsutil

activate instance ntds

files

checksum

q q yazılarak ntdsutil’den çıkılır.

net start ntds ile de AD DS servisi çalışır hale getirilir.