User Credentials in Computer/Server

Bilgisayarda bulunan credentialları görüntülemek için aşağıdaki yöntemler uygulanır.

rundll32 keymgr.dll,KRShowKeyMgr

cmdkey /list komutu kullanılır.

Yada Credential Manager’dan Web Credential ve Windows Credential kontrol edilir.

Regedit

HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon altında Default Password string’I var mı kontrol edillir.

Schedule Tasks

Kullanıcı adı ile oluşturulmuş Schedule Task var mı kontrol edilir.

Services

Kullanıcı adı ile çalışan (Disable, Manuel) servis var mı kontrol edilir.