Windows Server 2019 Active Directory Backup

Bare Metal Recovery

Windows Server 2019 Active Directory için önerilen backup alma yöntemi BMR‘dır. Ayrıca bir domain’de en az 2 DC’den mümkünse 2 ayrı backup yazılımı ile backup alınması önerilmektedir. Microsoft’un ücretsiz featureı olan Windows Server Backup Domain Controller’a yükleyerek Active Directory backup’I schedule edeceğiz.

Windows Server Manager’dan – Add roles and Features  seçilir.

Next ile devam edilir.Next ile devam edilir.Next ile devam edilir.


Next ile devam edilir.

Windows Server Backup Seçilir

Insatll ile devam edilir.

Close ile feature kurulumu tamamlanır.

Feature kurulumu tamamlandıktan sonra backup schedule yapılacak disk kontrol edilir. (dedicated disk önerilmektedir.) Backup Disk’i (B Drive) kullanılır.

Windows Server Backup açılır.

Local Backup üzerinde sağ tuş ile Backup Schedule’I seçilir.

Backup Schedule Wizard açılır ve Next ile devam edilir.

Select Backup Configuration’den Custom seçilir ve Next ile devam edilir.

Add Items seçilir.

Bare Metal  Recovery Seçilir

Next ile devam edilir.

Hergün saat 20:00’de backup alıncak şekilde Schedule edilir.

Next ile devam edilir.

Show All Available Disk seçilir.

Ok ile devam edilir.

Select Destination Disk Next ile devam edilir.

Yes ile devam edilir.

Finish ile Schedule etme işlemi tamamlanır.

Summary – Close

Schedule edilen backup’I konrol etmek için Backup Once ile schedule saatini beklemeden backup alınarak test edilir.

Backup ile devam edilir.

Backup alma işlemi tamamlanmıştır.