Computer Account Password Not Required

Active Directory’deki computer account’ların user account control değeri 4182 olan yani boş parola kullanabilme yeteneğine sahip olan computer objelerini normal worksatation (UAC 32) yapmak için aşağıdaki komut kullanılır.

NOT: UAC 32 değeri AD’de bir computer objesi manuel olarak create edildiğinde oluşur. ( Herhangi bir uygulama yada powershell ile değiştirilmediği zaman)

Get-adcomputer -filter “useraccountcontrol -band 32” -properties * |  Set-ADAccountControl -PasswordNotRequired:$false