Windows Server 2019 Active Directory Attribute Changes from Csv File

Active Directory’de bulunan obje’lerin belirli attribute’lerini CSV dosyasında bulunan bilgilere göre değiştirmek için aşağıdaki script kullanılabilir.

———————————————————–

Import-Module ActiveDirectory

$csv = Import-Csv c:\volsys.csv

foreach ($line in $csv) {

    $name = $line.name

    $EID= $line.employeeID

    Get-ADUser -Filter {name -eq $name} |

    Set-ADUser -employeeID $EID

}

———————————————————-

CSV dosasyının formatı aşağıdaki gibi olmalıdır. ( CSV dosasyı path’i c:\volsys.csv)

——————————

“name”,”employeeID”

“volkan”,”11111111″

“mari”,”222222222″

——————————-

Powershell_ise kullanarak yukarıdaki script’I çalıştırılır.

Not: 1 den fazla değer girmek için;