Move The Stale User Object to Specific OU

Stale User’ları belirli bir OU’ya taşıma

Directory’de bulunan hareketsiz, yani belirli bir süre kerberos’tan ticker almamış objelerin tespit edilerek belirlenen bir organizational unite taşınması için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Not: Today.AddDays(-90) : 90 gün önce password’unu değiştirmiş olan kullancılar

OU=InactiveUsers,DC=volsys,DC=com : taşımak istediğiniz OU’yu belirtmelisiniz.

$d = [DateTime]::Today.AddDays(-90); Get-ADuser -Filter  ‘PasswordLastSet -le $d’ -SearchBase “DC=volsys,DC=com”| Move-ADObject -TargetPath “OU=InactiveUsers,DC=volsys,DC=com”