Find The Legacy Operating Systems

Legacy işletim sistemlerinin tespiti,

Active Directory domain ortamınızda bulunan Windows XP, Vista, 2000, 2003, 2008 işletim sistemine sahip olan client/server’larınızı tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Get-ADComputer -Filter * -Property Name,OperatingSystem,OperatingSystemServicePack| Where-Object{($_.operatingsystem -like “XP“) -or ($_.operatingsystem -like “2000“) -or ($_.operatingsystem -like “2003“) -or ($_.operatingsystemversion -like “4.0“) -or ($_.operatingsystem -like “7“) -or ($_.operatingsystem -like “2008“)}| Format-Table Name,OperatingSystem,OperatingSystemServicePack -Wrap -AutoSize