Find The Legacy Operating Systems

Legacy işletim sistemlerinin tespiti,

Active Directory domain ortamınızda bulunan Windows XP, Vista, 2000, 2003, 2008 işletim sistemine sahip olan client/server’larınızı tespit etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Get-ADcomputer -Filter {(operatingsystem -like “xp”) -or (operatingsystem -like “vista”) -or (operatingsystem -like “4.0”)-or (operatingsystem -like “2000”) -or (operatingsystem -like “2003”)-or (operatingsystem -like “2008”)} -Property Name,OperatingSystem,OperatingSystemServicePack,lastlogontimestamp | Format-Table Name,OperatingSystem,OperatingSystemServicePack,@{name=“lastlogontimestamp”; expression={[datetime]::fromfiletime($_.lastlogontimestamp)}} -Wrap -AutoSize