Password Not Required Users

Boş parola kullanabilme yeteneğine sahip olan kullanıcıları tespit etmek amacıyla kullanılan powershell komutu aşağıdaki gibidir.

Get-ADuser -filter “useraccountcontrol -band 544” -Properties * | ft name