Password Not Required Computers

Boş paorla kullanabilme yeteneğine sahip olan bilgisayarları tespit etmek amacıyla aşağıdaki powershell komutu kullanılabilinir.

Get-ADuser -filter “useraccountcontrol -band 32” -Properties * | ft name