Kerberos DES Encryption

Active Directory domain de Kerberos DES Encryption’ı kullananları tespit emek için aşağıdaki PowerShell komutu kullanılabilir.

Get-ADuser -filter “useraccountcontrol -band 2097152” -Properties * | ft name

Yukarıdaki örnekte, DES kullanan user bulunmadığı görülmektedir.