Windows Server 2008 R2 Domain’de Recyele Bin Enable etmek

Windows Server 2008 R2 FFL ve DFL versiyonuna sahip iseniz AD recyele bin (active directory geri dönüşüm kutusunu aktif hale getirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Ayrıca Windows server 2012 ve daha üst versiyonlarda nasıl yapıldığı ile iligli ayrı bir paylaşımım olacaktır.

Enable-ADOptionalFeature –Identity ‘CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration, DC=contoso,DC=com’ –Scope ForestOrConfigurationSet –Target ‘volsys.com’

NOT: volsys.com örnek domain adıdır.