Netlogon Log

Active Directory’deki kullanıcı hesaplarının kilitlenmesi, logon processinin izlenmesi, domain controller ile iletişimi izlemek amacıyla, Netlogon’un loglanmasını aşağıdaki gibi sağlayabiliriz. Netlegon.log dosyası default’da C:\Windows\Logs klasöründe bulunmaktadır.

CMD

Nltest /DBFlag:2080FFFF

Net stop netlogon

Net start netlogon