RID-500 Kullanıcısını Bulma

Active Directory RID-500 account’unun ismi değiştirilmiş ve bulunamıyor ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. ——————————————————————————————————————————————

$BA = (Get-ADDomain).domainsid
$BA = $BA.ToString() + “-500”
Get-ADUser -Identity $BA