Windows Time Parameters Entries

NTP: error ERROR_TIMEOUT – no response from server in 1000ms

W32tm /monitor komutu kullanılarak yapılan kontroller de karşılaşılan “ERROR_TIMEOUT – no response from server in 1000ms” hatasını gidermek için registery’de “Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer” Enabled değerini 1 yapmak gerekiyor.

Diğer parametre değerleri aşağıdaki gibidir.

Parameters Entries

NTP Server:

NTP Client

Kaynak: Windows Time service tools and settings | Microsoft Docs