Restore AD Object with Powershell

Active Directory’de silinen bir obje’yi powershell kullanarak restore etmek için aşağıdaki komut kullanılabilinir. Bilindiği gibi restore işlemlei recycle Bin aracılığı ile rostre ve restore to ile de yapılabilinmektedir. Örneğin Resote ile orjinal lokasyonuna, restore to ile de farklı bir lokasyona restore işlemi yapılabilinir. Ayrıca powershell kullanılarak restore işlemi yapılacak ise ilgili objenin parnt bilgisini bulabilmek için DN bilgilerini daha önce export edilmesini kesinlikle öneririm. Bu işlem için,

Get-ADObject -filter * -Properties * | ft DistinguishedName > C:\DN.txt

AD Obje restore işlemi için,

Öncelikle AD’den bir obje siliyorum.

Get-ADObject -Filter {samaccountName -like “Burak”} -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject

Burak user’ının resote edildiğini aşağıdakigibi görüyorum.

Kaynak ve farklı örnekler için:

Restore-ADObject (ActiveDirectory) | Microsoft Docs