Azure Security Center’daki Yetkiler

Permissions in Azure Security Center

Azure Security Center’da, Azure Role Base Access Controller kullanılır (Azure RBAC).

Security Center, güvenlik sorunlarını ve güvenlik açıklarını belirlemek için kaynaklarınızın yapılandırmasını kontrol eder. Security Center’da, owner, contributor yada reader olduğunuz zaman ilgili kaynağa ait bilgilere erişilebilir.

Azure role base access control, rolleri dışında Security Center için 2 ayrı rol bulunmaktadır. Bunlar,

Security Reader: Bu role ait olan bir kullanıcı, Security Center’da bulunan kullanıcı önerilerini, uyarıları, güvenlik politikalarını ve güvenlik durumlarını görüntüleyebilir, ancak değişiklik yapamaz.

Security Admin:  Bu role ait olan bir kullanıcı, security reader ile aynı yetkilere sahiptir ve ayrıca güvenlik ilkesini güncelleştirebilir ve uyarıları, önerileri kapatabilme yetkisine sahiptir.

Security reader ve security admin rollerine sahip olan kullanıcılar bu yetkilerini sadece Azure Security Center’da kullanabilirler. Azure’un diğer bölümlerinde örneğin, Storage,Web, Mobile ve IOT’de kullanamazlar.

https://docs.microsoft.com/tr-tr/azure/security-center/security-center-permissions