Azure Security Center’a Genel Bakış

Azure Security Center’I ilk açtığımızda aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

Home 
Security Center I Overview 
Sr-ming Triar 
Sub SC" ption s s 
Getting Started 
Set urity 
Inventory 
Community 
rity 
sco 
Regulatory 
Manag em ent 
Pricing settings 
S«urity p c.licy 
urity lutes 
Azure subscriptions 
Secure score 
Cu secure Score 
Improve your SCOre 
Azure Defender 
COMPLETED 
COMPLETED 
Security alerts 
Regu latory compliance 
Curt compliance by passed controls 
6/12 
SOC TSP 
OSS 3.2, 1 
ISO 27001 
Azure CIS 1,1.0 
ImprCve your compliance 
Inventory 
VMS 
TO o r •gani%tion. we installing 
16/45 
20/23 
full C pl. n s 
by mity 
Enhance your threat protection capabilities > 
Tota I 
7 
3 
2 
(5) Healthy (1) 
Explore resmrces > 
Not appliable (1) 
Insights 
Most prevalent (by resources) 
Vulnerabilities in your virtual machines should 
Disk er•xryption be applied on virtual 
Azure gackup should be enabled for virtual mac... 
System updates should be on your m 
Controls with the highest potential increase 
Remediate vulnerabilities 
(F) Manage access and permissions 
(F) Enable encryption at rest 
View controls > 
Azure Security Center community 
Join the Azure Security Center community on 
GitHub to interact with other customers and 
experts and learn. provide feedback and share 
knowledge about Security Center. 
View Azure Community >

Bu ekranda mevcut ortamınızın güvenlik riskleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca güvenlik uyarılarını, kapsam bilgileirni gösterir.

Üstdeki menü çubuğunda Azure Subscription, Active Recommendations ve Security Alerts bulunmaktadır.

' Subznpt•ns 
A b , 币 tiO 
Active , 0m1 nd , 阝 
Security a ,

Subscription (Abonelikler): Bu bölümde avtif subscription’larınızın listesini görüntüleyebilir ve filitreleyebilirsiniz.

Active Recommendations: Tespit edilen aktif bulgular için, öneriler bulunmaktadır.

Security Alerts: Aktif olarak bulunan güvenlik alarm’ların göstermektedir.

Dashboard’da bulunan diğer bilgilendirmeler,

Secure Score: Security Center, güvenlik sorunları için kaynaklarınızı, aboneliklerinizi ve kuruluşunuzu sürekli olarak değerlendirir. Daha sonra tespit edilen bulguları tek bir puanın içinde toplar, böylece bir bakışta geçerli güvenlik durumunuza göre daha yüksek puan, belirtilen risk düzeyini azaltır

Regulatory Compliance: Security Center, Azure ortamınızın sürekli değerlendirmelerine bağlı olarak uyumluluk durumunuza göre öngörüler sunar. Security Center,hybrid cloud ortamınızdaki risk faktörlerini en iyi güvenlik uygulamalarına göre (Best Practice)analiz eder. Bu değerlendirmeler, desteklenen bir standartlar kümesinden uyumluluk denetimleriyle eşlenir. 

Desteklenen Standartlar:

  • SOC TSP
  • PSI DSS 3.2.1
  • ISO 27001
  • Azure CIS 1.1.0

Azure Defender:  Cloud Workload koruma platformudur (cwpp), Azure ve hybrid workload gelişmiş, akıllı ve koruma Için Security Center kapsamında tümleşiktir. Kaynaklarınızın kapsamını (Şu anda seçili abonelikler için) ve en son uyarıları (önem derecesine göre renk kodlu) gösterir.

Inventory:  Azure’da bulunan mevcut platformunuzdaki VM ‘lerin sayısını ve Security Center tarafından izlenen kaynaklarınızın basit bir envanter listesini gösterir.

Insights pane, azure platformunuzun için aşağıdakiler içerikleri belirler,

  • En çok saldırıya uğrayan kaynaklar
  • Güvenli puanınızı artırmak için en yüksek olasılığından oluşan güvenlik denetimleriniz
  • Etkilenen en fazla kaynakla etkin öneriler
  • Azure Security Center uzmanlarının son blog paylamışları

Security recommendations’lar için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://docs.microsoft.com/tr-tr/azure/security-center/recommendations-reference

Security alerts – a reference guide için de,

https://docs.microsoft.com/tr-tr/azure/security-center/alerts-reference