Group Policy Object Creation and Modification Time

Active Directory group policy’lerin oluşturulma ve değiştirilme zamanları

Grup politikalarının oluşturulma ve değiştirilme zamanlarının görüntülenmesi, herhangi bir security incident olduğunda araştırılması gereken öncelikli konulardan birisidir. Bu işlem aşağıdaki powershell komutları ile yapılabilinir.

$DN = (Get-ADDomain -Current LocalComputer).DNSRoot
get-gpo -all -domain $DN | sort-object creationTime | ft Displayname, CreationTime, ModificationTime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: