Group Policy Object Creation and Modification Time

Active Directory group policy’lerin oluşturulma ve değiştirilme zamanları

Grup politikalarının oluşturulma ve değiştirilme zamanlarının görüntülenmesi, herhangi bir security incident olduğunda araştırılması gereken öncelikli konulardan birisidir. Bu işlem aşağıdaki powershell komutları ile yapılabilinir.

$DN = (Get-ADDomain -Current LocalComputer).DNSRoot
get-gpo -all -domain $DN | sort-object creationTime | ft Displayname, CreationTime, ModificationTime