Prevent Access to Local Disks

Bilgisayar da bulunan local disklere belirli kullanıcıların erişmini kısaıtlamak için aşağıdaki policy hazırlanır.

User Configuration – Policies – Administrative Templates – Windows Components – File Explorer

Hide these specified drives in My Computer – Enable

Pick one of the following Combinations “Restrict All Drivers”

Prevent access to drivers From My Computer – Enable

Pick one of the following Combinations “Restrict All Drivers”
Test:

Policy’nin uygulandığı user ile logon olunur.

Aşağıda görüldüğü gibi disk’lere erişim engellenmiştir.