Schema Attributes

Active Directory Schema attribute’lerini görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılır.

dsquery * “CN=Schema,CN=Configuration,DC=volsys,DC=com” -scope base -attr *

NOT: ” DC=volsys,DC=com ” test ortamı DN’i dir. Kendi ortamınızda test etmek için domain adınıza göre değiştirmelisiniz.