Azure Active Directory Domain Installation – Part 1

Azure uygulamasından yada  portal.azure.com adresinden Azure’a erişim sağlanır.

Dashboard – All resourcesADD ile yeni virtaul machine kurulumuna başlayacağız.


New ile kurulumunu yapacağımız işletim sistemini seçiyoruz.

Windows Server 2016 Datacenter

VM Size‘nı ihtiyacımıza göre aşağıdan seçiyoruz.

Daha önceden oluşturulmuş bir Resource Group seçilir yada yeni bir Resource Group oluşturulur.

Virtual machine name ile sanal makinamıza isim verilir.

Region belirtiyoruz, hangi azure site’ımızı seceçeğemize karar veriyoruz. Benim tercihim (Middle East) UAE North.

Image’ı belirtiyoruz, Windows Server 2016 DataCenter’ı seçiyoruz.

Size‘dan cpu ve memory’yi ihtiyacımıza göre belirliyoruz.

Administrator account;

Sanal makinamız için username ve password giriyoruz.

Public inbound ports’dan “Allow selected Ports” seçiyoruz.

Sanal makinamıza RDP bağlantı yapabilmemiz içi, Select inbound ports

Already have a Windows Server License, NO seçiyoruz.

Next:Disk ile devam ediyoruz.

Select a disk size, Account type Standard HDD seçiyorum.

Ok ile devam ediyorum.

Create a new disk

Name,  sanal diskime isim tanımlıyoruz.

Source type ile empty disk’ı seçiyoruz.

Size’I seçiyoruz.

OK ile devam ediyoruz

Networking Interface,

Virtaul network tanımlıyoruz, daha önce oluşturmamış ise yeni bir virtaul network oluşturuyoruz.

Subnet ve Public ip tanımlıyorum.

Public inbound port‘dan daha önce RDP’yi seçmiştim, buradan değiştirebilirim.

Next: Management ile devam ediyoruz.

Next ile devam ediyoruz.

Next:Tags ile devam ediyoruz.

Next: Review + create >  ile devam ediyorum.

Create ile sanal makinamı oluşturuyoruz.


Kurulum tamamlandıktan sonra “Go To Resource” ile devam ediyoruz.


Connect ile RDP dosyası download edilidir.

RDP dosyamızı kaydedecğimiz yeri belirliyoruz.

Connect ile devam ediyoruz.

Username ve password‘umuzu giriyoruz.