NetLogon Logging

Netlogon logging enable ediledikten sonra log’lar %windir%debug\netlegon.log dosyasında bulunacaktır. Default’da bu log dosyasının büyüklüğü 20 MB’dır. 20 MB olduktan sonra dosyanın ismi netlogon.bak olarak değişecek ve yeni bir netlogon.log dosyası açılacaktır. Eğer bu dosyasnın büyüklüğünü değiştirmek isterseniz register’dan aşağıda bulunan değerin değiştirilmesi gerekmektedir.

“HKLM:\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters”

MaximumLogFileSize

Netlogon Log’u enable etmek için aşağıdaki komut kullanılır.

CMD/Powershell

Nltest /dbflag:2080ffff

Log’u disable etmek için;

nltest /dbflag:0x0

NOT: Log’u enable ve diasble yapmak için yukarıda belirtilen komutlardan sonra netlogon servisi restart edilmeli yada pc/server restart edilmelidir.