Active Directory DSRM Password Changes

AD DSRM (Directory Services Restore Mode) Password Değişikliği,

Active Directory Domain controller Directory Services Restore Mode kullanıcısını parolası bir bir DC için farklı olması ve ayrıca belirli sürelerle bu password ‘lerin değiştirilmesi önerilmektedir.

ntdsutil

ntdsutil: Set DSRM Password

Reset DSRM Administrator Password: Reset Password on server <dc-server-name>

Yeni Parola girilir

Yeni Parola tekrar girilir

Reset DSRM Administrator Password: quit

ntdsutil: quit