Azure Management Groups

Azure Management Groups Setup

Kurumunuzun çok fazla Azure subscriptions varsa bu subscription’ların erişimi, policyleri ve complice’lara uygun olarak yönetilmesi amacı ile Management Grouplar kullanılabilir. Management Groups, hertürlü subscriptionlarınız için size geniş ölçekte ve kurumsal düzeyde yönetim imkanı sunar. 

Aşağıdaki tablo da management grup’lar kullanılarak bir governance hiyerarşisi gösterilmektedir.

Management Group oluşturmak için aşağıdaki adımlar uygulanır.

Portal.azure.com ‘a girilir

Search kısmından Management Groups yazılır. Ardından gelen ekranda Start using Management Groups seçilir.

Create Management group bölümünde isim veriyorum .( Volsys)

Kurulum tamamlanıyor.

Yeni bir alt group oluşturuacağım. Bunun için öncelikli olarak oluşturduğum MG içerisine giriyorum.

Create new group here seçiyorum.

Aşağıda görüleceği üzere VOLSYS ana Management Groubu hiyerarşisine bağlı olarak Ankara ve Batum geolocation ve IT Functionalty ye göre oluşturdum.

Son olarak oluşturduğumuz Management Group’lara add Subcription’ı diyerek subscription ekleyebiliyoruz.

Kaynak: https://learn-microsoft-com.translate.goog/en-us/azure/governance/management-groups/overview?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=wapp