Disable Azure AD Connect

Belirli amaçlarla aktif hale getirmiş olduğumuz Azure AD Connect Sync konfigürasyonumuzu disable etmek isteyebiliriz. Örnek olarak sürekli hata mesajı almak istememiz gibi. Bu işlem Azure Portal’dan yapıldığı gibi powershell ile de kolaylıkla yapılabilmektedir.

Önce Admin hakları ile powershell açılır.

Import-module msonline

Connect-MsolService gelen ekranda global admin hesabımı giryoruz.

Connection sağlandıktan sonra

“Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $False -force “