SID Export

Security identifiers

Active Directory domain’iniz de belirli sürelerde SID değerlerini export edebilirseniz, policy içerisinde silinen ad objelerin sid’lierinden hangi ad objesine ait olduğunu kolayca tespit edebilirsiniz.

get-aduser -filter * -Properties sid | ft name, sid > c:\SIDInfo.csv

get-aduser -filter * -Properties sid | ft name, sid