Azure Log Analytics Workspace Oluşturma

Azure portal’ı kullanılarak Log Analytics workspace oluşturmak için Log Analytics workspace menüsü kullanılır. Log Analytics workspace’de, Azure monitoring verilerini tutmak için en uygun ortamdır. Her çalışma alanının kendi veri deposu ve yapılandırması vardır ve veri kaynakları ve çözümleri, verileri belirli bir çalışma alanında depolamak üzere yapılandırılır. Aşağıdaki kaynaklardan veri toplamayı planlıyorsanız bir Log Analytics çalışma alanı gerekmektedir.

  • Aboneliğinizdeki Azure kaynakları (Azure resources in your subscription)
  • System Center Operations Manager tarafından izlenen şirket içi bilgisayarlar (On-premises computers monitored by System Center Operations Manager)
  • Configuration Manager cihazları (Configuration Manager device collections)
  • Azure depolama ‘da tanımlanan log’lar (Diagnostic or log data from Azure storage )

Azure portal’da oturum açın

https://portal.azure.com  adresinden Azure portal’ında oturum açın.

Workspace Oluşturma

Azure portal’da Tüm hizmetler’e tıklayın. Kaynak listesinde Log Analytics yazın. Log Analytics çalışma alanlarını seçin.

kle‘ ye tıklayın ve ardından aşağıdaki seçenekler için değerler girin:

  • Varsayılan subscription uygun değilse açılan listeden bağlanacak birsubscrption seçin.
  • Resource için, zaten kurulumu veya yeni bir kaynak grubu oluşturmayı seçin.
  • Yeni Log Analytics workspace Için defaultlaworkspace gibi bir ad seçin. Bu ad her resource group için unique olmalıdır.
  • Kullanılabilir bir region seçin.

Ayarları gözden geçirmek için gözden geçir + oluştur ‘ a (review ane create) tıklayın ve ardından workspace oluşturmak için tıklayın.

Kaynak: Azure portal bir Log Analytics çalışma alanı oluşturun – Azure Monitor | Microsoft Docs