Windows Server/Client Startup Applications

Windows Server ve Client’ların startup’ında çalışan uygulamaları powershell ile görüntülemek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir.

Bu kontrol ile bilginiz dışında herhangi bir zararlı yazılım bilgisayarınızın açılışında çalışıyor ise bunu tespit edebilirsiniz.

Get-CimInstance Win32_StartupCommand | Select-Object Name, command, Location, User | Format-List

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: