Windows Server/Client Startup Applications

Windows Server ve Client’ların startup’ında çalışan uygulamaları powershell ile görüntülemek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir.

Bu kontrol ile bilginiz dışında herhangi bir zararlı yazılım bilgisayarınızın açılışında çalışıyor ise bunu tespit edebilirsiniz.

Get-CimInstance Win32_StartupCommand | Select-Object Name, command, Location, User | Format-List