User Profiles Delete with Powershell

Windows işletim sistemli makinelere login olunduğunda C:\Users altında profil dosyaları oluşmaktadır. Genelde bu alan düzenli olarak kontrol edilmediği ve silinmediği için, kurumlarda işten ayrılan kullanıcılara ait profiller bu alanda kalmaya devam etmektedir. Ayrıca bu alanda ilgili makinaya login olan kullanıcıları görebileceğimiz gibi, ne zaman login oldukları ve işlem yaptıkları konusunda da bilgi edinebilmekteyiz. C:\Users alanının düzenli kontrol edilmesi ve makinayı kullanmayan hesaplara ait profil dosyalarının silinmesi önerilmektedir. İlgili profil dosyalarını silmek, profil içerisinde bulunan dosyalarıda temizleyeceği için C sürücüsü içerisinde bize kapasite anlamında da avantaj sağlayacaktır.

Windows işletim sistemlerinde Users altında bulunan profile’lerin silinmesi için aşağıdaki powershell komutları kullanılabilir.

Komut:

Get-WMIObject -class Win32_UsenrProfile | Where {(!$_.Special) -and ($_.ConvertToDateTime($_.LastUseTime) -lt (Get-Date).AddDays(-5))} | Remove-WmiObject

Komut çalıştırıldığında 5 günden önce oturum açmamış tüm profile’lerin silindiği görülmektedir.