Enumerate a Remote Computer’s Memberships

Remote bir system’in local administrators grubunda kimlerin olduğunu tespit etmek amacıyla PowerSploit PS script’i kullanılarak aşağıdaki adımlar uygulanır.

 1.1.1.7 IP’li makinanın local administrators grubunu kontrol edeceğiz.

Import-module .\PowerSploit.psm1

Get-NetlocalGroup 1.1.1.7 (Remote makinanın IP adresi)