Securing Privileged Access

Microsoft ürünleri kullanılan bir platform’da olması gereken güvenlik çözümleri aşağıdaki gibidir.

SPA’da amaç, Microsoft teknolojilerinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak, güvenliği artırmak için bulut teknolojilerinden yararlanmak ve kullanmış olduğunuz herhangi bir 3.parti güvenlik araçlarını mevcut sisteme entegre etmek için tasarlanmıştır.

FAZ – 1

SPA’nın 1. aşaması, kimlik bilgisi hırsızlığı ve kötüye kullanma konusunda en sık kullanılan saldırı tekniklerini hızla azaltmayı amaçlamıştır.

FAZ – 2

SPA’nın 2. Aşamsı olan bu faz da mevcut durumun güvenliği maximum seviyede artırılmaktadır.

FAZ – 3

SPA’nın 3. aşaması, 1. ve 2. aşamanın tamamlanmasının ardından pro-aktif çözümlere dayanmaktadır.

SPA, saldırganların sürekli olarak güncel kalabilmesi, yeni teknikler kullanabilmesi ve değişmesi nedeniyle kurumunuzun şu anda bilinen tehditlere karşı korunmasına yardımcı olabilir.

Her bir madde ayrı ayrı detaylı olarak anlatılacaktır.

Kaynak: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/securing-privileged-access/securing-privileged-access