AD Forest-Domain Information

Active Directory Forest ve Domain ile ilgili bilgilerini görüntülemek ve export etmek için aşağıdaki powershell komutu kullanılır.

get-adforest > C:\Volsys\ForestDomain.txt
get-addomain >> C:\Volsys\ForestDomain.txt