AD Best Practice Analyzer

Active directory best practice analyzer powershell_ise’den çalıştırmak ve görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

$BPAVOL = “Microsoft/Windows/DirectoryServices”
$LogPath = “c:\Volsys\$d”
Invoke-BpaVOL -id $BPAVOL
Get-BpaResult -id $BPAVOL | Where-Object {$_.severity -ne “Information”}