Tursted Delegation Computers

Active Directory’de bulunan bilgisayarların trusted delegation computers konfigürasyon bilgisini görüntülemek için aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Get-ADuser -filter “useraccountcontrol -band 524288” -Properties * | ft name