Export to The Group Policy Object Reports

GPO Raporlarını Export Etme,

Active Directory domaindeki tüm grup policy’lerin raporlarını export etmek için aşağıdaki aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

$ds = (Get-ADDomain -Current LocalComputer).dnsroot
$ht = hostname
Get-GPOReport -All -Domain $ds -Server $ht -ReportType htmL -Path “C:\Volsys\GPOReportsAll.html”