AD Replication Attribute

Get-ADReplicationAttributeMetadata

Get-ADReplicationAttributeMetadata komutu ibelirli bir active directory obje’sindeki bir yada daha fazla attribute’lerin replikasyon meta datalarını verir/görüntüler. Bu meta datalar aşağıdaki iki directory objesi üzerinde tutulur.

  • Single-value attribute: msDS-ReplAttributeMetaData
  • Multi-value attribute: msDS-ReplValueMetaData

Get-ADReplicationAttributeMetadata -object “CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM” -server voldc01 -ShowAllLinkedValues

Bu komut Volsys domain’indeki Mari user’ı ile ilgili tüm attribute’leri görüntüleyecektir.

Çıktısı aşağıdaki gibidir.

AttributeName : tCKN
AttributeValue : 2
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 13.06.2022 12:18:41
LastOriginatingChangeUsn : 731524
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 731524
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : volsysid
AttributeValue : 741-852-963
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 28.11.2019 01:13:10
LastOriginatingChangeUsn : 38487
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 38487
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 5

AttributeName : msDS-SupportedEncryptionTypes
AttributeValue : 0
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 15.01.2020 00:45:11
LastOriginatingChangeUsn : 70446
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 70446
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : lastLogonTimestamp
AttributeValue : 132254698080763708
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.02.2020 16:36:48
LastOriginatingChangeUsn : 77909
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 77909
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : objectCategory
AttributeValue : CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : userPrincipalName
AttributeValue : mari@VOLSYS.COM
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : sAMAccountType
AttributeValue : 805306368
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : sAMAccountName
AttributeValue : mari
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : lmPwdHistory
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 7.06.2022 10:51:02
LastOriginatingChangeUsn : 729499
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 729499
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 28

AttributeName : accountExpires
AttributeValue : 0
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:07:00
LastOriginatingChangeUsn : 107192
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107192
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : comment
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:08:18
LastOriginatingChangeUsn : 107194
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107194
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : adminCount
AttributeValue : 1
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.02.2020 15:18:12
LastOriginatingChangeUsn : 77855
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 77855
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : objectSid
AttributeValue : S-1-5-21-2963472445-3344545880-1296594462-1110
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : profilePath
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:08:18
LastOriginatingChangeUsn : 107194
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107194
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : userParameters
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:08:18
LastOriginatingChangeUsn : 107194
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107194
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : supplementalCredentials
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 7.06.2022 10:51:02
LastOriginatingChangeUsn : 729500
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 729500
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 31

AttributeName : primaryGroupID
AttributeValue : 513
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37662
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37662
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : pwdLastSet
AttributeValue : 0
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 7.06.2022 10:51:03
LastOriginatingChangeUsn : 729501
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 729501
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 55

AttributeName : ntPwdHistory
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 7.06.2022 10:51:02
LastOriginatingChangeUsn : 729499
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 729499
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 28

AttributeName : unicodePwd
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 7.06.2022 10:51:02
LastOriginatingChangeUsn : 729499
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 729499
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 32

AttributeName : userWorkstations
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:08:18
LastOriginatingChangeUsn : 107194
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107194
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : logonHours
AttributeValue : {255, 255, 255, 255…}
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:07:00
LastOriginatingChangeUsn : 107192
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107192
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : scriptPath
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:08:18
LastOriginatingChangeUsn : 107194
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107194
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : dBCSPwd
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 7.06.2022 10:51:02
LastOriginatingChangeUsn : 729499
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 729499
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 32

AttributeName : homeDrive
AttributeValue : Z:
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 13.06.2022 12:11:09
LastOriginatingChangeUsn : 731516
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 731516
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 3

AttributeName : homeDirectory
AttributeValue : \localhost\d$
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 13.06.2022 12:11:09
LastOriginatingChangeUsn : 731516
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 731516
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 3

AttributeName : employeeID
AttributeValue : 22222342422222
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 22:19:19
LastOriginatingChangeUsn : 38135
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 38135
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 3

AttributeName : countryCode
AttributeValue : 0
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37662
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37662
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : codePage
AttributeValue : 0
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37662
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37662
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : userAccountControl
AttributeValue : 544
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 10.04.2022 14:18:20
LastOriginatingChangeUsn : 712865
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 712865
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 14

AttributeName : name
AttributeValue : mari
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : nTSecurityDescriptor
AttributeValue : System.DirectoryServices.ActiveDirectorySecurity
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 16.03.2021 11:47:33
LastOriginatingChangeUsn : 327481
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 327481
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 3

AttributeName : displayName
AttributeValue : mari
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : whenCreated
AttributeValue : 27.11.2019 18:50:30
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : instanceType
AttributeValue : 4
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : givenName
AttributeValue : mari
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : userPassword
AttributeValue : {86, 100, 49, 50…}
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.02.2020 12:21:40
LastOriginatingChangeUsn : 80287
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 80287
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 10

AttributeName : telephoneNumber
AttributeValue : 05321457878
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity : CN=NTDS Settings,CN=VOLDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN
=Sites,CN=Configuration,DC=VOLSYS,DC=COM
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : f457b40f-b0dd-44c2-af7c-714dcc3a171f
LastOriginatingChangeTime : 13.06.2022 12:09:20
LastOriginatingChangeUsn : 731507
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 731507
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : physicalDeliveryOfficeName
AttributeValue : 2222
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 20:12:21
LastOriginatingChangeUsn : 37862
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37862
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : description
AttributeValue :
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 6.05.2020 21:08:18
LastOriginatingChangeUsn : 107194
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 107194
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 2

AttributeName : title
AttributeValue : 789456123
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 22:44:09
LastOriginatingChangeUsn : 38185
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 38185
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 6

AttributeName : cn
AttributeValue : mari
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

AttributeName : objectClass
AttributeValue : user
FirstOriginatingCreateTime :
IsLinkValue : False
LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity :
LastOriginatingChangeDirectoryServerInvocationId : 3d776c5a-b426-4bd5-911a-1da2b1c2a3cd
LastOriginatingChangeTime : 27.11.2019 18:50:30
LastOriginatingChangeUsn : 37661
LastOriginatingDeleteTime :
LocalChangeUsn : 37661
Object : CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM
Server : VOLDC01.VOLSYS.COM
Version : 1

Bir başka kullanımı ise,

Get-ADReplicationAttributeMetadata -object “CN=mari,OU=Admin,DC=VOLSYS,DC=COM” -server voldc01 -ShowAllLinkedValues | sort lastoriginatingChangeTime | ft Attributename, AttributeValue, LastOriginatingChangeTime

Kaynak: Get-ADReplicationAttributeMetadata (ActiveDirectory) | Microsoft Docs