Enterprise Access Reporting

ACL-X-RAY

Active Directory, Domain, Server ve Client’larda bulunan tüm ACL’lerin kontrolünü yapan Microsoft’un Lisanslı Tool’u olan ACL-X-Ray’in kurulum ve konfigürasyonu aşağıdaki gibidir.

  • SQL Standard yada Express kurulur.
  • SQL Feature’larını kurulur.
  • PowerBI Kurulur.
  • C:\ACLXRAY klasörü oluşturulur.
  • Toolset altındaki Core ve Script klasörü C:\ACLXRAY klasörüne kopyalanır.

Toolset altındali Licence.Lic dosyasını c:\aclxray\scripts altına kopyalanır.

C:\aclxray\script\config.txt dosyasının içeriği aşağıdkai gibi düzenlenmelidir.

aclxray.volsys.com^Aclxray^\\aclxray.volsys.com\tsvfiles\ad^\\aclxray.volsys.com\tsvfiles\Client^c:\aclxray\tsvfiles\ad^c:\aclxray\tsvfiles\client^aclxray^c:\ACLXRay

aclxray\sqlexpress^ACLXRAY^\\aclxray.volsys.com\tsvfiles\ad^\\aclxray.volsys.com\tsvfiles\client^c:\aclxray\tsvfiles\ad^c:\aclxray\tsvfiles\client^aclxray^c:\aclxray

  • C:\aclxray\script\domain.txt dosyasının içeriği aşağıdkai gibi düzenlenmelidir.

DomainFqdn       DomainLdap       DedicatedExportDC         ADExportNetbiosName               DedicatedDCScanNetbiosName   DeploymentGPOGUID

volsys.com          dc=volsys,dc=com            voldc01.volsys.com         voldc01 voldc01

C:\aclxray\scripts\preparefiles.cmd komutu CMD/Powershel’de admin hakları ile çalıştırılır.

C:\Aclxray\scripts\create-ACLXrayFolders.CMD admin hakları ile çalıştırılır.

Kurulum yapan hesabın SQL üzerinde sysadmin yetkisi olması gerekmektedir.

C:\aclxray\deploy\DEPLOY-DB.CMD. admin hakları ile çalıştırılır.

C:\aclxray\deploy\DEPLOY_volsys.com.CMD admin hakları ile çalıştırılır.

Yeni bir ACLXRAY Deployment isminde  gpo oluşturup C:\Program Files\aclxray folderenden backup alın.

DC lerde GPupdate /force yapılır.

Schedule task’lar kontrol edilir.

DC’de ACLXRAY AD EXPORT taskı çalıştırılır. Tool Makinede c:\aclxray\tsvfiles\ad\ altında zip dosyası kontrol edilir. Oluşmuş ise sorun yok. Oluşmamışsa DC’de c:\program files\aclxray\export-ad.cmd yi manuel çalıştırılır.

Tool Machine (AclXray) Sunucusuna ACL Deployment Policy’yi uygulanır.

Tool Makinasında ACLXRAY AD Importer (3am) taskını çalıştır. Bu task çalışınca c:\aclxray\tsw\ad\ altında zip altındaki zip silinip yerine import edilmiş text dosyası oluşacaktır.

  • Click on Task Scheduler Library, then highlight “ACLXRAY Client Importer (4am)”. 

  • ACLXRAY\deploy\ ACLXRAY-SEARCH.cmd çalıştırılır.

Not: Microsoft premier kurumlarının lisanslı olarak bu ürünü satın aldıklarında 1 yıllık kullanım hakkı bulunmaktadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: